Πάρκο ΙΩΝΙΑ

Σταθμός Νησέλια Παμφύλων Λέσβου Το πάρκο είναι ισχύος 69,96 KW. Αποτελείται από 318 φωτοβολταϊκά πλαίσια διαστάσεων 1.675 x 1.001 mm, ισχύος 220 W έκαστο, τοποθετημένα στο έδαφος με σταθερή κλίση.

Πάρκο ΚΑΣΤΑΛΙΑ

Σταθμός Μεσόκαμπου Δεσφίνας Το πάρκο είναι ισχύος 99,36 KW. Αποτελείται από 432 φωτοβολταϊκά πλαίσια διαστάσεων 1.675 x 1.001 mm, ισχύος 230 W έκαστο, τοποθετημένα στο έδαφος με σταθερή κλίση.

Πάρκο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Σταθμός Δοξάτου Δράμας Το πάρκο είναι ισχύος 94,5 KW, αποτελείται από 420 φωτοβολταϊκά πλαίσια διαστάσεων 1.675 x 1.001 mm, ισχύος 225 W έκαστο, τοποθετημένα στο έδαφος σε σταθερή κλίση.

Πάρκο ΑΛΚΑΙΟΣ

Σταθμός Ασμάτσια Καλλονής Λέσβου Το πάρκο είναι ισχύος 69,79 KW, αποτελείται από xxx φωτοβολταϊκά πλαίσια διαστάσεων 1.675 x 1.001 mm, ισχύος χχχ W έκαστο, τοποθετημένα στο έδαφος με σταθερή κλίση.

Πάρκο ΦΑΙΔΡΙΑΔΕΣ

Σταθμός Προσόρεμα Δεσφίνας Το πάρκο είναι ισχύος 99,36 KW. Αποτελείται από 432 φωτοβολταϊκά πλαίσια διαστάσεων 1.675 x 1.001 mm, ισχύος 230 W έκαστο, σε μονοαξονικούς αζμουθιακούς ηλιοπαρακολουθητές.

Πάρκο ΚΟΥΚΛΑ

Σταθμός Κούκλα Ανεμώτιας Λέσβου Το πάρκο είναι ισχύος 69,9 KW. Αποτελείται από xxx φωτοβολταϊκά πλαίσια διαστάσεων 1.675 x 1.001 mm, ισχύος xxx w έκαστο, τοποθετημένα στο έδαφος με σταθερή κλίση.

012345

Εταιρεία

companyΗ Εταιρεία «Δελφοί Ενεργειακή ΕΠΕ» ιδρύθηκε το 2007 από τους Φοίβο και Βύρωνα Καλύβα,
οι οποίοι για πολλά χρόνια είχαν ασχοληθεί με τα οικονομικά της ενέργειας. Σκοπός της εταιρείας
είναι η παραγωγή ενέργειας και ειδικότερα ηλεκτρικής από ανανεώσιμες πηγές και κυρίως από
ηλιακή ενέργεια.

Στις αρχές του 2012 η εταιρεία λειτουργούσε 6 Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς στην Ελλάδα, συνολικής ισχύος 500Kw και παραγωγικής ικανότητας 700.000 Kwh / ετησίως...

Read more...

Πρόγραμμα ανάπτυξης εταιρείας

Στο άμεσο πρόγραμμα ανάπτυξης περιλαμβάνονται ένας σταθμός των 100Kw στην Κω, επίσης συμμετοχή στην εταιρεία «ASTRON Ενεργειακή ΑΕ» (κατά 20%) με στόχο την εγκατάσταση Φ/Β σταθμών συνολικής ισχύος 600Kw.

Διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα

Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο ανακαλύφθηκε το 1839 και εφαρμόστηκε στην πράξη στα τέλη του 1950 σε δορυφορικά συστήματα στο διάστημα. Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα...

Read more...