Δελφοί Ενεργειακή ΕΠΕ

Η Εταιρεία «Δελφοί Ενεργειακή ΕΠΕ» ιδρύθηκε το 2007 από τους Φοίβο και Βύρωνα Καλύβα, οι οποίοι για πολλά χρόνια είχαν ασχοληθεί με τα οικονομικά της ενέργειας.

company33

Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή ενέργειας και ειδικότερα ηλεκτρικής από ανανεώσιμες πηγές και κυρίως από ηλιακή ενέργεια.

 
Οι μελλοντικοί στόχοι της εταιρείας είναι οι ακόλουθοι:

- Ανάπτυξη της παραγωγικής βάσης.

- Μελέτη και εμπορική εφαρμογή διαφόρων ενεργειακών  διατάξεων.

- Έλεγχος καινοτομιών.

- Έλεγχος και εμπορική διερεύνηση εφαρμογών για καινούρια υλικά, ηλιακές κυψέλες, κ.λπ.

 
Στις αρχές του 2012 η εταιρεία λειτουργούσε 6 Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς στην Ελλάδα, συνολικής ισχύος 500Kw και παραγωγικής ικανότητας 700.000 Kwh / ετησίως.

Στο άμεσο πρόγραμμα ανάπτυξης περιλαμβάνονται ένας σταθμός των 100Kw στην Κω, επίσης συμμετοχή στην εταιρεία «ASTRON Ενεργειακή ΑΕ» (κατά 20%) με στόχο την εγκατάσταση Φ/Β σταθμών συνολικής ισχύος 600Kw.


Στην αρχή του 2012 η συνολική επένδυση της εταιρείας μας ήταν 2.080.00 ευρώ (αναπόσβεστη αξία), το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 377.500 ευρώ και τα υπόλοιπα ιδία κεφαλαία σε 400.000 ευρώ, το δε σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων σε 1.300.000 ευρώ περίπου.

Σημειωτέων μετά την είσπραξη των επιδοτήσεων του αναπτυξιακού νόμου οι δανειακές υποχρεώσεις θα περιοριστούν σε 800.000 ευρώ περίπου.

Βιογραφικά Μετόχων

Φοίβος ΚαλύβαςΑθανάσιος - Φοίβος Καλύβας
Μέτοχος
Γεννήθηκε το 1938 στην Αθήνα και κατοικεί στην Φιλοθέη Αττικής. Οι σπουδές του ξεκίνησαν το 1956 στο τμήμα ειδικών μαθηματικών του Πολυτεχνείου της Λωζάννης με διάρκεια δύο ετών, στη συνέχει και μέχρι το 1961 απόκτησε δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού με ειδίκευση στην θερμοδυναμική και τις θερμικές μηχανές στο ίδιο Πολυτεχνικό ίδρυμα. Στο τέλος του 1967, μετά από τριετή φοίτηση στο....

Περισσότερα...
Βύρων ΚαλύβαςΓεώργιος - Βύρων Καλύβας
Μέτοχος
Ξεκίνησε τις Ανώτερες σπουδές του το 1983 στη σχολή Μηχανικό YVERDON της Ελβετίας αποκτώντας το Δίπλωμα του Μηχανικού πληροφορικής. Συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Λωζάννης αποκτώντας πτυχίο Οικονομικός και Εμπορικών Επιστημών. Στο ίδιο πανεπιστήμιο απέκτησε τα επόμενα χρόνια και μεταπτυχιακό τίτλο στην Πληροφορική και Οργάνωση Επιχειρήσεων....

Περισσότερα...