Στο άμεσο πρόγραμμα ανάπτυξης περιλαμβάνονται ένας σταθμός των 100Kw στην Κω, επίσης συμμετοχή στην εταιρεία «ASTRON Ενεργειακή ΑΕ» (κατά 20%) με στόχο την εγκατάσταση Φ/Β σταθμών συνολικής ισχύος 600Kw.