Πάρκο ΙΩΝΙΑ

Σταθμός Νησέλια των Παμφύλων Νομού Λέσβου (3)
Έναρξη λειτουργίας: Ιούνιος του 2011


Θέση
Τα Παμφύλα, κοντά στη Μυτιλήνη, σε απόσταση 300 m από τη θάλασσα, σε ενοικιασμένο οικόπεδο περίπου τεσσάρων (4) στρεμμάτων, με μέσες γεωγραφικές συντεταγμένες: γεωγραφικό μήκος 26°30'49.00"Α, γεωγραφικό πλάτος 39°10'15.00"Β.


Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Το πάρκο είναι ισχύος 69,96 KW. Αποτελείται από 318 φωτοβολταϊκά πλαίσια διαστάσεων 1.675 x 1.001 mm, ισχύος 220 W έκαστο, τοποθετημένα στο έδαφος με σταθερή κλίση. Τα πλαίσια συνδέονται με έξι (6) αντιστροφείς και στη συνέχεια με το δίκτυο της ΔΕΗ. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει όργανα μέτρησης λειτουργίας με δυνατότητα τηλεμετάδοσης μέσω internet. Επίσης περιλαμβάνει συστήματα ασφαλείας με ηχητικό συναγερμό και τηλεφωνική ειδοποίηση καθώς και κάμερες τηλεπαρακολουθήσεως.


Μέση Παραγωγή – Απόδοση
Η μέση ηλιοφάνεια της περιοχής κατ’ έτος είναι της τάξεως των 196 W/m2 την ώρα. Η ετήσια παραγωγή είναι της τάξεως των 119.550 KWh ήτοι 1.720 KWh/KW.

Οικονομική Αποδοτικότητα

Το πάρκο στοίχισε περίπου 290.000 € και έλαβε επιδότηση 80.000 €. Η τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας (με ετήσια αναπροσαρμογή βάσει πληθωριστικού δείκτη) ανέρχεται σε 0,506 € ανά KWh. Δηλαδή η ετήσια είσπραξη είναι περίπου 57.180 €. Αναμένεται η απόσβεση του κόστους της επένδυσης σε 4 χρόνια, κατόπιν αφαιρέσεως των λειτουργικών εξόδων.


Χάρτης Πάρκου

Πάμφιλα , το χωριό βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας του νομού Μυτιλήνης. Θεωρείται το «κεφαλοχώρι» της περιφέρειας και είναι το βορειότερο του διευρυμένου δήμου Μυτιλήνης. Είναι χτισμένο σε 50 μέτρα ύψος πάνω από την θάλασσα και απλώνεται σε δυο λόφους , ο ένας είναι το «Βουνάρι» και ο άλλος ο «Ατήγανος». Με τις σημερινές γεωμορφολογικές συνθήκες υπάρχει μερική οπτική επαφή με την θάλασσα, γεγονός που προκαλεί ερωτηματικά σχετικά με την ασφάλεια του χωριού σε περίπτωση πειρατικής επιδρομής. Φαίνεται πως η έλλειψη οχυρού ,στο οποίο θα κατέφευγαν οι κάτοικοι σε τέτοια περίπτωση , αναπλήρωνε η ύπαρξη των λεγόμενων πύργων.

Τέτοιου είδους πύργοι θεωρούνται οι σωζόμενες σήμερα κατοικίες παλιά αρχοντικά του Χατζησάββα(1805), των Βοστάνηδων , του Σάλτα(1842) και του Κοντάρα (1869 ή 1756) καθως και πλήθος άλλων εγκαταλελειμμένων.

Η παλαιότερη μέχρι στιγμής αναφορά για το χωριό γίνεται το 1566/7 και βρίσκεται στο βιβλίο «Η ΛΕΣΒΙΑΣ ΩΔΗ»(1850) του Σταυράκη Αναγνώστη ο οποίος αντέγραψε από τον απολεσθέντα παλαιότερο κώδικα της Μητροπόλεως Μυτιλήνης σχετικό κατάλογο των υπαγόμενων στην Μητρόπολη χωριών.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε "κλικ" εδώ
 

Φωτογραφίες Πάρκου