Βύρωνας Καλύβας

Γεώργιος - Βύρων Καλύβας

Μέτοχος


Ξεκίνησε τις Ανώτερες σπουδές του το 1983 στη σχολή Μηχανικό YVERDON της Ελβετίας αποκτώντας το Δίπλωμα του Μηχανικού πληροφορικής. Συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Λωζάννης αποκτώντας πτυχίο Οικονομικός και Εμπορικών Επιστημών. Στο ίδιο πανεπιστήμιο απέκτησε τα επόμενα χρόνια και μεταπτυχιακό τίτλο στην Πληροφορική και Οργάνωση Επιχειρήσεων.


Από το 1987 ως το 1992, και παράλληλα με τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Λωζάννης, εργάστηκε στην IBM Λωζάννης ως Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Στη συνέχεια υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στο Στρατηγείο Διοίκησης Ανατολικής Μεσογείου, σαν υπεύθυνος τηλεπικοινωνιακών συστημάτων υψηλών ταχυτήτων, ενώ ταυτόχρονα εργαζόταν σαν συνεργάτης σε μελέτες σκοπιμότητας, οργανοδιαχείρισης και τεχνικές στην EFI Consultants Ltd. Συνέχισε την καριέρα του για δύο χρόνια ως σύμβουλος στην εταιρία EURODES S.A. ως υπεύθυνος προγραμμάτων PHARE, RETEX, ΜΕΝΤΩΡ και αναπτυξιακών προγραμμάτων του Ν. 1982-90 για την οργάνωση και μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε Διευθύνων σύμβουλο για τα επόμενα εννέα χρόνια. Παράλληλα εργαζόταν ως εξωτερικό σύμβουλος στην ΝΕΩΡΙΟ ΝΕΑ Α.Ε. Ναυπηγείων Σύρου, όπου ήταν υπεύθυνος προγραμμάτων μηχανοργάνωσης, project manager αναπτυξιακών και ερευνητικών προγραμμάτων και εκπόνησε μελέτη για την αδειοδότηση Αιολικού Πάρκου 3,2 MW στη θέση Σύρραγας Σύρου. Από το 2005 έως σήμερα εργάζεται ως οικονομικός διευθυντής στην Vegas Oil & Gas S.A.


Στον ενεργειακό τομέα, έχει ασχοληθεί με την εκπόνηση και υλοποίηση έργων που έχουν σχέση με διαχείριση ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας, αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στερεά και υγρά καύσιμα κ.α., συμπαραγωγή, τηλεθέρμανση κ.α.


Στο πλαίσιο του προγράμματος ενέργειας και του Αναπτυξιακού Νόμου 1892 έχει υποβάλει προτάσεις και υλοποιήσει τα έργα όπως:

  • Αξιοποίηση απορριπτόμενης ενέργειας μέσω της αναβάθμισης εφεδρικής μονάδας αεριοστροβίλου του διυλιστηρίου (ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ)
  • Βασική ενεργειακή λειτουργική οργάνωση – μονάδα συμπαραγωγής που αξιοποιεί υποπροϊόντα πετρελαίου (LCP ΕΛΛΑΣ – CYCLONE)
  • Αιολικό πάρκο 3,2 MW στη θέση Σύραγγας Σύρου στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόμου 1892 (Ναυπηγεία Νεωρίου Σύρου)
  • Εγκατάσταση Ηλιακών Συλλεκτών για παραγωγή θερμού νερού και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στα ξενοδοχεία DALFINA και CORFU IMPERIAL (ΟΜΙΛΟΣ GRECOTEL)


Όπως φαίνεται από τα προαναγραφόμενα βιογραφικά στοιχεία τους, οι δύο εταίροι έχουν εμπειρία στο χώρο της ενέργειας τόσο μέσω της εργασίας τους σε πετρελαϊκές εταιρίες, σε διυλιστήρια και σε ναυπηγεία, όσο και από το ερευνητικό τους έργο και την εκπόνηση μελετών με ενεργειακό περιεχόμενο. Επίσης, οι σπουδές τους και η εμπειρία τους στην διοίκηση επιχειρήσεων, αλλά και η εκπόνηση μελετών για παρεμφερή επιδοτούμενα προγράμματα τους έχουν προικίσει με σημαντικά πλεονεκτήματα και γνώσεις, όπως η άρτια διοίκηση μιας επιχείρησης, η διεκπεραίωση διαδικασιών και η δέσμευση σε στόχους, τα οποία θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχημένη υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και την αποδοτική λειτουργία των Φωτοβολταϊκών πάρκων και της επιχείρησης γενικότερα.


...επιστροφή