Πρόγραμμα ανάπτυξης εταιρείας

Στο άμεσο πρόγραμμα ανάπτυξης περιλαμβάνονται ένας σταθμός των 100Kw στην Κω, επίσης συμμετοχή στην εταιρεία «ASTRON Ενεργειακή ΑΕ» (κατά 20%) με στόχο την εγκατάσταση Φ/Β σταθμών συνολικής ισχύος 600Kw.

Διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα

Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο ανακαλύφθηκε το 1839 και εφαρμόστηκε στην πράξη στα τέλη του 1950 σε δορυφορικά συστήματα στο διάστημα. Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα...

Read more...