Πάρκο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Σταθμός Δοξάτου Δράμας

Σταθμός Δοξάτου Δράμας

Το πάρκο είναι ισχύος 94,5 KW, αποτελείται από 420 φωτοβολταϊκά πλαίσια διαστάσεων 1.675 x 1.001 mm, ισχύος 225 W έκαστο, τοποθετημένα στο έδαφος σε σταθερή κλίση. 

Read more...

Πάρκο ΚΟΥΚΛΑ

Σταθμός Κούκλα Ανεμώτιας Λέσβου

Σταθμός Κούκλα Ανεμώτιας Λέσβου

Το πάρκο είναι ισχύος 69,9 KW. Αποτελείται από xxx φωτοβολταϊκά πλαίσια διαστάσεων 1.675 x 1.001 mm, ισχύος xxx w έκαστο, τοποθετημένα στο έδαφος με σταθερή κλίση.

Read more...

Πάρκο ΑΛΚΑΙΟΣ

Σταθμός Ασμάτσια Καλλονής Λέσβου

Σταθμός Ασμάτσια Καλλονής Λέσβου

Το πάρκο είναι ισχύος 69,79 KW, αποτελείται από xxx φωτοβολταϊκά πλαίσια διαστάσεων 1.675 x 1.001 mm, ισχύος χχχ W έκαστο, τοποθετημένα στο έδαφος με σταθερή κλίση.

Read more...

Πάρκο ΚΑΣΤΑΛΙΑ

Σταθμός Μεσόκαμπου Δεσφίνας

Σταθμός Μεσόκαμπου Δεσφίνας

Το πάρκο είναι ισχύος 99,36 KW. Αποτελείται από 432 φωτοβολταϊκά πλαίσια διαστάσεων 1.675 x 1.001 mm, ισχύος 230 W έκαστο, τοποθετημένα στο έδαφος με σταθερή κλίση.

Read more...

Πάρκο ΙΩΝΙΑ

Σταθμός Νησέλια Παμφύλων Λέσβου

Σταθμός Νησέλια Παμφύλων Λέσβου

Το πάρκο είναι ισχύος 69,96 KW. Αποτελείται από 318 φωτοβολταϊκά πλαίσια διαστάσεων 1.675 x 1.001 mm, ισχύος 220 W έκαστο, τοποθετημένα στο έδαφος με σταθερή κλίση.

Read more...

Πάρκο ΦΑΙΔΡΙΑΔΕΣ

Σταθμός Προσόρεμα Δεσφίνας

Σταθμός Προσόρεμα Δεσφίνας

Το πάρκο είναι ισχύος 99,36 KW. Αποτελείται από 432 φωτοβολταϊκά πλαίσια διαστάσεων 1.675 x 1.001 mm, ισχύος 230 W έκαστο, σε μονοαξονικούς αζμουθιακούς ηλιοπαρακολουθητές.

Read more...