Πρόγραμμα ανάπτυξης εταιρείας

 

Στο άμεσο πρόγραμμα ανάπτυξης περιλαμβάνονται ένας σταθμός των 100Kw στην Κω, επίσης συμμετοχή στην εταιρεία «ASTRON Ενεργειακή ΑΕ» (κατά 20%) με στόχο την εγκατάσταση Φ/Β σταθμών συνολικής ισχύος 600Kw.

Sunday, 22 April 2012